Vest-Sahara
Oljeleting i Vest-Sahara blir norsk prøvesak i etisk investering

Oslo, 17. februar (afrol News) - Storaksjonærene i norske TGS-Nopec vurderer nå å trekke seg ut på grunn av det som oppfattes som "uetisk" og "uaktsom" virksomhet i selskapet. Banco Fondsforvaltning solgte sine aksjer forrige uke på grunn av den omstridte oljeletingen i Vest-Sahara, og flere kan snart følge.

Billedserie (høy oppløsning): Klikk på bildet!- TSG-Nopec driver med oljeleting i strid med det uttalte ønsket fra det saharawiske folkets anerkjente representanter, sier Ronny Hansen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara. Selv leder han en kampanje for å få selskapet til å trekke seg ut av området, som har vært okkupert av Marokko siden 1975. 

Opplysningsarbeidet har hittil fått et stort antall av små og mellomstore aksjonærer til å selge seg ut av TGS-Nopec. Dette inkluderer mange privatpersoner, de kommunale pensjonskassene i Bergen, Sandefjord, Kristiansand og Andebu, kommunene Stavanger, Tønsberg og Ås, organisasjoner som Norsk Folkehjelp, kirkelige institusjoner og avisene Stavanger Aftenblad og Bergens Tidene. 

Kursen på TGS-Nopec aksjen har formelig rast det siste året. Hvorvidt flukten av små og middelstore aksjonærer har vært utslagsgivende for dette, er likevel usikkert. Selskapet har også opplevd en svikt i inntekten. Frykten for at storaksjonærene vil selge seg ut på etisk grunnlag - selger én selger gjerne mange - har imidlertid ført til stor usikkerhet rundt TGS-Nopec aksjen.

Det norske selskapet fikk en kraftig advarsel om hva som er i ferd med å skje i forrige uke, da de første fondsforvalterne trakk seg ut på etisk grunnlag. Banco Fondsforvaltning, som driver etter etiske retningslinjer, kunngjorde at de ville selge sine 13.000 aksjer i selskapet, til en total verdi av omtrent 720.000 kroner. 

Administrerende direktør i svenskeide Banco, Bente Thomassen, kunngjorde at avgjørelsen kom etter å ha blitt behandlet i Bancos etiske investeringsråd, "med bakgrunn i at selskapet ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet i forbindelse med virksomhet i de okkuperte områder og i områder med borgerkrig." Salget skulle finne sted "så raskt det lar seg gjøre." 

Som andre aksjonærer før dem, selger Banco nå TGS-aksjen med tap. TGS-aksjen er i dag verdt under en tredjedel av det den var verdt for ett år siden.

Kunngjøringen fra Banco kom bare en uke etter at UDs statssekretær Vidar Helgesen særlig fremhevet TGS-Nopec som et eksempel på dårlig skjønn på en Storebrand-konferanse om næringslivets sosiale ansvar. "Etter vårt syn bør norsk næringsliv vise tilbakeholdenhet når det gjelder virksomhet i folkerettslig omstridte områder," sa Helgesen, etter sterkt å ha trukket i tvil lovligheten av TGS-Nopecs virksomhet i Vest-Sahara.

- Myndighetene har imidlertid ikke noe formelt grunnlag for å instruere næringslivet eller andre institusjoner som skal drive på forretningsvilkår, slik som f.eks. Folketrygdfondet, om ikke å engasjere seg i disse, kommenterte Helgesen.

Folketrygdfondet er med 7 prosent eierskap den største aksjonæren i TGS-Nopec og har vært under sterkt press fra politikere og organisasjoner for å trekke seg ut. Eksempelet fra Banco, samt Helgesens indirekte oppfordring, har ikke gjort presset mindre på det statlige fondet.

Folketrygdfondet er også blitt særlig fremhevet i den norske Sahara-komiteens kampanje for at aksjonærene skal presse TGS-Nopec til å trekke seg ut av Vest-Sahara. I et brev til Folketrygdsfondets direktør Tore Lindholt understreket støttekomiteen at "kun gjennom et salg kan Folketrygdfondet vise at de mener at TGS-Nopec sine vurderinger i denne saken ikke er akseptabel. I motsatt fall anser vi at Folketrygdfondet gir tilslutning til TGS-Nopec sine betenkelige etiske standarder."

- Vi vil ikke la vår trygdeordning finansieres av en ulovlig okkupasjon, sier Hansen fra Støttekomiteen. Han sier komiteen er i jevnlig kontakt med både Fondet og storaksjonær Storebrand. Ingen av aktørene utelukker at de kan komme til å trekke seg ut av TGS-Nopec i nær fremtid, sier Hansen. 

Denne uken skal Støttekomiteen og en rekke stortingsrepresentanter overlevere over 600 underskrifter mot TGS-Nopecs engasjement i Vest-Sahara til finansdirektør Arne Helland i selskapet. Underskriverne inkluderer privatpersoner, alle ungdomspartiene fra FrpU til SU, med unntak av Unge Høyre, flere stortingspolitikere og et stort antall organisasjoner. 

- Vi håper at TGS-Nopec nå innser alvoret i situasjonen, påpeker Hansen. "Hittil har alle aksjonærer Støttekomiteen har henvendt seg til, med unntak av Larvik kommune, fulgt oppfordringen om å selge seg ut av selskapet, sier han.

- Vi håper også at store og små aksjonærer ser skriften på veggen, hva angår videre kursutvikling for TGS-aksjen., legger Hansen smilende til. 

 

FAKTA:
Vest-Sahara: Tidligere Spansk Sahara ble okkupert av Marokko i 1975. Flere FN-resolusjoner krever at saharawiene skal få bestemme selv om de vil bli en uavhengig stat eller slutte seg til Marokko, og FN underkjenner dermed Marokkos krav på territoriet. Frigjøringsbevegelsen POLISARO har etablert en eksilregjering som holder til i flyktningeleirene i den algeriske ørkenen.

Oljeleting: Oljeselskapene TotalFinaElf (Frankrike) og Kerr McGee (USA) har fått konsesjon fra marokkanske myndigheter til å lete etter olje i to blokker utenfor kysten av Vest-Sahara. TGS-NOPEC inngikk kontrakt med disse oljeselskapene om å kartlegge havbunnen i området. En FN-kommitte som vurderte lovligheten av kontraktene konkluderte at en eventuell fremtidig oljeutvinning vil være forbudt og var derfor skeptisk til oljeletingen, uten å fastslå at dette også var forbudt. POLISARIO, som FN anerkjenner som det saharawiske folkets legitime representant, har bedt TotalFinaElf, Kerr McGee og TGS-Nopec om å avslutte letingen.

TGS-Nopec: Selskapet er blant verdens ledende innen seismiske undersøkelser av havbunnen. Det ble til etter en sammenslåing av norske Nopec og amerikanske TGS - CALIBRE i 1998, og har hovedkvarter i Drammen og kontor i Houston (Texas). Selskapet er børsnotert i Oslo. 

FOTO:
Se fotoserie her (høy oppløsning) 

 


© afrol News.