Vest-Sahara
Siste advarsel til norske TGS-Nopec om Vest-Sahara

Oslo, 21. februar (afrol News) - Folketrygdfondet, den største aksjonæren i det norske oljeleteselskapet TGS-Nopec, sier i dag at det vurderer muligheten av å trekke seg ut dersom ikke TGS-Nopec avslutter sin "ulovlige" virksomhet utenfor Vest-Sahara. TGS-Nopec selv sier det angrer på å ha engasjert seg i Vest-Sahara.

Vest-Sahara er et omstridt landområde, okkupert av Marokko siden 1975, og befolkningens legitime representant er ifølge FN frigjøringsbevegelsen Polisario. Mens TGS-Nopec driver seismiske undersøkelser på Vest-Saharas sokkel på oppdrag fra den marokkanske regjeringen, har Polisario krevd at selskapet avslutter virksomheten. 

En rekke aksjonærer har allerede solgt seg ut av TGS-Nopec i protest mot engasjementet utenfor Vest-Sahara, inkludert Lars Bohinen, Banco Fondsforvaltning, kommunene Bergen, Stavanger, Tønsberg og Ås, organisasjoner som Norsk Folkehjelp, kirkelige institusjoner og avisene Stavanger Aftenblad og Bergens Tidene. Etter gjentatte oppfordringer fra den norske Støttekomiteen for Vest-Sahara, sier nå Folketrygdfondet at det vurderer muligheten av å følge etter.

Folketrygdfondets direktør Tore Lindholt opplyste dette i ettermiddag i et møte med Støttekomiteens koordinator, Ronny Hansen. Lindholt sier Fondet er "i løpende kontakt med TGS," og forlanger at selskapet nå reagerer på den massive kritikken.

I løpet av møtet innrømmet Fondet at burde ha reagert tidligere og at det var "en tabbe" å fortsette aksjeoppkjøpet i TGS-Nopec i fjor sommer og høst. Ledelsen i fondet lovet nå en "grundig og ryddig" intern behandling av saken fordi et eventuelt salg på etisk grunnlag ville komme til å "sette standard for hvordan vi og andre håndterer slike saker fremover."

Ifølge Hansen, hadde særlig uttalelsene fra UDs statssekretær Vidar Helgesen, som nylig betvilte lovligheten av TGS-Nopecs virksomhet, vært tungtveiende for Fondet. Lindholt vil imidlertid ikke komme med direkte trusler om å selge seg ut enda, og håper presset fra Fondet kan bidra til at TGS-Nopec avslutter virksomheten i Vest-Sahara.

Folketrygdfondet er med 7 prosent eierskap den største eksterne aksjonæren i TGS-Nopec og har vært under sterkt press fra politikere og organisasjoner for å trekke seg ut. Statsminister Bondevik holdes løpende orientert om saken.

Men det haster for aksjonistene. TGS-Nopec har allerede avsluttet den første rekken av de seismiske undersøkelsene utenfor Vest-Sahara og er nå i ferd med å analysere resultatene. Med disse resultatene vil den marokkanske regjeringen være ett vesentlig skritt nærmere en eventuell oljeutvinning på Vest-Saharas kontinentalsokkel, noe som vil være forbudt etter Folkeretten.

I følge statssekretær Helgesen er det imidlertid ingen vesensforskjell på å drive letevirksomhet og å utvinne oljen, som det "etter norsk syn" ikke kan skilles mellom. Også en FN-utredning konkluderte med at letevirksomheten ikke var tilrådelig.

TGS-aksjen har i løpet av det siste året - som sammenfaller med aksjonen mot selskapets oljeleting utenfor Vest-Sahara - sunket til under en tredjedel av sin verdi. Dette innebærer at alle som har solgt TGS-aksjer i protest, har gjort dette med betydelige tap. Dette vil også gjelde Folketrygdfondet, dersom det blir et salg.

Også Storebrand, som er en av de aller største aksjonærene i TGS-Nopec, analyserer i dette øyeblikket hvorvidt man bør fortsette å engasjere seg i selskapet. Storebrand opplyste tidligere denne uken at det nå gransker de etiske, politiske og juridiske sidene av engasjementet i TGS-Nopec. Med sin store betydning som ledende analytikere av det norske aksjemarkedet kan et eventuelt Storebrand salg få enda større konsekvenser enn en mulig aksjon fra Folketrygdfondet. 

Storebrand kommer imidlertid ikke til å annonsere et eventuelt storsalg av TGS-aksjer, ikke minst på grunn av følgene dette kan få for kursen på aksjen og det medfølgende tapet for Storebrand. Folketrygdfondets signaler i dag er derfor trolig en siste advarsel til TGS-Nopec om en forestående desimering av selskapets verdi. 

Også det juridiske presset mot TGS-Nopec øker. I følge Hansen fra Støttekomiteen planlegges det nå søksmål mot selskapet "i Norge og internasjonalt" for å teste den juridiske holdbarheten i deres engasjement i Vest-Sahara. "I følge juridisk ekspertise vi er i kontakt med internasjonalt er dette prosjektet trolig ulovlig ifølge folkeretten, noe som igjen kan bety at TGS kan bli idømt en skadeerstatning," sier Hansen.

Nå begynner også TGS-Nopec å se skriften på veggen. Finansdirektør Arne Helland i selskapet har tviholdt på at det er uproblematisk for TGS-Nopec å engasjere seg i det han opprinnelig kalte "Marokkos sørlige provinser" helt siden protestene begynte.

Tonen fra TGS-Nopec begynner nå å bli en annen. I et møte på Stortinget med Støttekomiteen, Lars Rise (KrF) og Bjørn Jacobsen (SV) i dag, ble Helland overlevert rundt 600 underskrifter fra privatpersoner, alle de politiske ungdomspartiene, stortingsrepresentanter og ledende organisasjoner med krav om å trekke seg ut fra Vest-Sahara. Helland opplyste at han nå har bedt om et møte med UD og Finansdepartementet for å drøfte selskapets engasjement i Vest-Sahara.

En tydelig nervøs Helland innrømte videre at det hadde vært "en dårlig beslutning" å ta imot oppdraget. Hadde man visst det man vet i dag, hadde beslutningen ikke blitt tatt om igjen, sier han. Selv om Helland lovte å ikke ta flere oppdrag for Marokko i Vest-Sahara nekter han fortsatt å avbryte arbeidet med å analysere prøvene fra Vest-Sahara. 

 

FAKTA:
Vest-Sahara: Tidligere Spansk Sahara ble okkupert av Marokko i 1975. Flere FN-resolusjoner krever at saharawiene skal få bestemme selv om de vil bli en uavhengig stat eller slutte seg til Marokko, og FN underkjenner dermed Marokkos krav på territoriet. Frigjøringsbevegelsen POLISARO har etablert en eksilregjering som holder til i flyktningeleirene i den algeriske ørkenen.

Oljeleting: Oljeselskapene TotalFinaElf (Frankrike) og Kerr McGee (USA) har fått konsesjon fra marokkanske myndigheter til å lete etter olje i to blokker utenfor kysten av Vest-Sahara. TGS-NOPEC inngikk kontrakt med disse oljeselskapene om å kartlegge havbunnen i området. En FN-kommitte som vurderte lovligheten av kontraktene konkluderte at en eventuell fremtidig oljeutvinning vil være forbudt og var derfor skeptisk til oljeletingen, uten å fastslå at dette også var forbudt. POLISARIO, som FN anerkjenner som det saharawiske folkets legitime representant, har bedt TotalFinaElf, Kerr McGee og TGS-Nopec om å avslutte letingen.

TGS-Nopec: Selskapet er blant verdens ledende innen seismiske undersøkelser av havbunnen. Det ble til etter en sammenslåing av norske Nopec og amerikanske TGS - CALIBRE i 1998, og har hovedkvarter i Drammen og kontor i Houston (Texas). Selskapet er børsnotert i Oslo. 

FOTO:
Fotoserie her - Ronny Hansen fra Støttekomiteen (høy oppløsning) 

 


© afrol News.