Senegal & Marokko
Marokko og Senegal styrker omstridt samarbeid

Rabat/Oslo, 24. februar (afrol News) - De regionale maktene Senegal og Marokko gjør avtaler om dypere samarbeid på bekostning av naboene. En direkte ferjeforbindelse skal lede trafikken forbi Mauritania og Senegal går videre i å anerkjenne Marokkos krav på Vest-Sahara.

Dette har kommet frem som resultat etter at Senegals President Abdoulaye Wade hadde møtt Marokkos Kong Mohammed VI under det fransk-afrikanske toppmøtet i Paris. De to landene, som også er Frankrikes mest stabile støttespillere i Afrika, har lang tradisjon for å samarbeide.

Wade og Mohammed VI skal ha blitt enige om å utdype både det politiske og økonomiske samarbeidet mellom Senegal og Marokko, som i motsetning til sin kraftfulle image er blant de fattigste landene i sine regioner. 

Et viktig resultat av toppmøtet i Paris var enigheten om å etablere et nytt sjøtransportselskap. Selskapet skal etableres med kapital fra Marokko og Senegal og skal i følge intensjonene etablere en skipsrute mellom Casablanca, Nouadhibou, Dakar og Guinea Bissau. Både varer og passasjerer skal transporteres på ruten. Ruten unngår Mauritanias hovedstad Nouakchott.

Marokko er allerede sterkt inne i Senegals transportssektor. Etter at Senegals flyselskap Air Afrique gikk konkurs, ble det nye Air Senegal dannet i 2001 som et samarbeid mellom Marokko og Senegal. Royal Air Maroc eier 51 prosent av Air Senegal og Casablanca har økt sin betyning som knutepunkt for senegaleserne. 

Den senegalesiske og marokkanske regjeringen håper at den nye ferjeforbindelsen i tillegg til flysamarbeidet vil øke trafikken mellom de to landene, og dermed også samhandelen. Statlige samarbeidsprosjekter innen utdannelse og jordbruk er også underveis. 

Likevel er Senegal fortsatt ikke å finne på listen av Marokkos 30 viktigste eksportland. Den store vekten Rabat og Dakar legger på økt økonomisk samarbeid er da heller ikke basert i økonomiske realiteter - nabolandet Mauritania ville da vært en potensielt viktigere samarbeidspartner for begge - men på Senegals og Marokkos stormaktsambisjoner og geopolitiske samarbeid.

Samarbeidet baserer seg blant annet på et felles hat mot den fattige ørkenstaten Mauritania, som ligger mellom Senegal og Marokko og på tross av fattigdommen har en høyere levestandard enn Senegal. Etniske stridigheter mellom Senegal og Mauritania, ikke blottet for mauritansk rasisme, har ved enkelte anledninger ført til grensekonflikter mellom naboene.

Marokko har et anspent forhold til Mauritania på grunn av den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara. Etter først å ha samarbeidet med marokkanerne om anneksjonen av Vest-Sahara, anerkjenner regjeringen i Nouakchott nå frigjøringsbevegelsen Polisario som Vest-Saharas rettmessige regjering. 

President Wade, som kom til makten i Senegal i år 2000, har blitt Marokkos sterkeste støttespiller i Afrika i forhold til Vest-Sahara konflikten. Wade skal da også ha uttalt i Paris at Senegal "gir sin ubegrensede støtte til Marokko" i denne konflikten og har ved tidligere anledninger sagt at han anser Vest-Sahara som Marokkos sørlige provinser. Dette er i strid med en lang rekke FN-vedtak.

I fjor lanserte president Wade et annet storprosjekt mellom Senegal og Marokko, som han ønsket at det nye afrikanske utviklingssamarbeidet NEPAD skulle støtte: En asfaltert helårs vei mellom Dakar og Marokko, med tunnel under Gibraltarstredet til Spania. En 850 kilometers strekning av veien ville selvsagt gå gjennom marokkanskokkupert Vest-Sahara. 

Mens det gigantiske vei- og tunnelforslaget ikke ser ut til å bli fulgt opp av andre afrikanske stater - de fleste fordømmer Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara - skal den nye fergeforbindelsen sørge for ny giv. I følge Wade, er marokkanske og senegalesiske myndigheter allerede i gang med tekniske forberedelser og diskusjoner om å skaffe til veie det nye selskapets startkapital. 

 


© afrol News.